Овог : Оюунцэцэг

Нэр : Ихбаяр

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.