Овог : Дорж

Нэр : Наранбаяр

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.