Овог : Бямбадорж

Нэр : Санчирдорж

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.