Овог : Ганбат

Нэр : Ганхүү

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.