Овог : Магван

Нэр : Эрдэнэбат

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.