Овог : Хадбаатар

Нэр : Ууганбаяр

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.