Овог : Пүрэвсүрэн

Нэр : Сарангэрэл

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.