Овог : Баттогтох

Нэр : Батсайхан

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.