Овог : Чүлтэм

Нэр : Жамбалсүрэн

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.