Овог : Лхагвасүрэн

Нэр : Эрдэнэдалай

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.