Овог : Дашнамжил

Нэр : Тэгшдэлгэр

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.