Овог : Нанзаддорж

Нэр : Доржсүрэн

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.