Овог : Даваажав

Нэр : Даваадулам

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.