Овог : Батзориг

Нэр : Эрдэнээ

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.