Овог : Цэвэлсодном

Нэр : Оюунтуяа

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.