Овог : Жунай

Нэр : Болдхүү

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.