Овог : Нямбуу

Нэр : Отгонжаргал

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.