Овог : Басбаяр

Нэр : Батдорж

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.