Овог : Даваахүү

Нэр : Ганбаяр

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.