Овог : Баатар

Нэр : Нармандах

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.