Овог : Бэхбат

Нэр : Түмэнжаргал

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.