Овог : Болд

Нэр : Сэлэнгэ

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.