Овог : Болд

Нэр : Сэлэнгэ

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.