Овог : Цэвэгсүрэн

Нэр : Наранцэцэг

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.