Овог : Чадраабал

Нэр : Сугармаа

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.