Овог : Цэнд

Нэр : Содбаяр

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.