Овог : Батсуурь

Нэр : Батчимэг

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.