Овог : Нарансүрэн

Нэр : Соронзонболд

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.