Овог : Цэнгэлжаргал

Нэр : Будгэрэл

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.