Овог : Баяндэлгэр

Нэр : Дэлгэрэл

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.