Овог : Эрдэнэбилэг

Нэр : Энх-Очир

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.