Овог : Юра

Нэр : Тогоонтөмөр

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.