Овог : Энхбат

Нэр : Жаргалмаа

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.