Овог : Батчулуун

Нэр : Намжилжав

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.