Овог : Дашдаваа

Нэр : Дулмаа

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.