Овог : Жаргалсайхан

Нэр : Баттулга

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.