Овог : Чингис

Нэр : Ану

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.