Овог : Дулам

Нэр : Нансалмаа

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.