Овог : Эрдэнэдаш

Нэр : Даваасамбуу

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.