Овог : Баасан

Нэр : Мөнхзул

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.