Овог : Болд

Нэр : Цэлмүүн

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.