Овог : Агчбаяр

Нэр : Амарсанаа

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.