Овог : Гайтав

Нэр : Энхжаргал

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.