Овог : Жанат

Нэр : Иманмагзам

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.