Овог : Түдэв

Нэр : Цэрэнбадрал

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.