Овог : Үрлээ

Нэр : Галмандах

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.