Овог : Дугаргарамжав

Нэр : Цэрэндолгор

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.