Овог : Жаргалсайхан

Нэр : Гэнэндарама

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.