Овог : Гантөмөр

Нэр : Санчираа

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.