Овог : Баатарзоригт

Нэр : Одсүрэн

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.