Овог : Отгон

Нэр : Мөнхгэрэл

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.